Årets logotrender

  1. Hold det enkelt: Dette er det beste rådet, og det berører stort sett alle punkter i denne listen. En komplisert logo vil ikke bare gjøre den vanskeligere å gjenskape og vedlikeholde, men også vanskeliggjøre montering.
  2. Engasjer publikum: Logo designet bør underholde og engasjere ditt publikum. Logoendesignet bør ikke være så bokstavelig at hver bokstav er stavet. Gi heller muligheten for tolkning og gi publikum friheten til selv å finne betydningen og intensjonen bak logodesignet.
  3. Lang levetid – tro på framtiden: Levetid og kvalitet på logoen er noe man må ta i betraktning. Det er urealistisk å kunne spå inn i fremtiden, men det er likevel nyttig å kunne forestille seg forretningen 10-15 år frem i tid, og spekulere i hvilke produkter og tjenester du vil tilby, hvis noen overhodet.
  4. Vektorgrafikk er bedre: Selv om det er fristende å bruke detaljerte illustrasjoner er muligheten stor for at det ikke vil hjelpe deg stort. Rene, klare linjer med begrenset fargebruk er nesten alltid mer effektivt enn en detaljert illustrasjon.
  5. Tilpasningsdyktighet – vær forberedt på forandring: Logoen din burde være fleksibel nok til å kunne akklimatiseres til enhver forretningssituasjon. Hvis logoen er for bokstavelig kan du få problemer med å nå forskjellige markeder.
  6. Gjør logoen minneverdig: En stor logo vil brenne seg inn i underbevisstheten, men størrelse alene er ikke nok: Designet trenger også enkle linjer og å være enkel å huske.
  7. Relevans – ikke glem produkter og tjenester: En minneverdig logo er stor, men bør også få kunden til å tenke i retning av produkter og tjenester du tilbyr. Du bør sjekke at logoen relaterer til din forretning i form eller mønster.
  8. Gjør kloke fargevalg: Farger kan påvirke følelser hos publikum. Tolkning kan variere med alder, kjønn, og kulturell bakgrunn, så farge bør velges med tanke på din målgruppe.
  9. Vær nyskapende og unik: Dette burde være en selvfølgelighet: Du bør være trygg på at firmaet lett kan gjenkjennes og skilles fra konkurrentene. Gjør grundige undersøkelser før du setter i gang design-prosessen.
  10.  Allsidighet gir utbytte: En av de mest viktige egenskaper ved god logodesign er allsidighet og fleksibilitet. Du ønsker å skape en forutsigbar gjenkjennelighet i for alt forretningsmateriell, inkludert brevhoder, visittkort design, produktlinjer og på internett.